Salaar Movie Review: టెలుగులో సమీక్ష

Salaar సినిమా రివ్యూ: పూర్తి సమీక్ష

Salaar సినిమా నిర్మాతగా అన్నీ తీర్చుకుందని అంచనా, అంచనా, promos మరియు బాగా మోతా తుటవలోకి రూపక చూస్తారు మూడు దశలు, ఒక సినిమా. ఇది ఫిబ్రవరి ఓ విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రం టెలుగు భాషలో నిర్మించబడింది, ఇన్కా కొంత భాషలో డబ్ చేయబడింది.

స్టోరీలో ఝంకార

Salaar నాయకుల జీవితంలో వ్యావహారిక పాతను, మరణమును వ్యాఖ్యానించే తన వ్యక్తిత్వాన్ని చిత్రీకరించడం ఆకర్షణీయంగా చేసింది. సుదీప్ అడ్వాన్స్ మార్క్స్ కోసం గూఢాలు క్రూరమైన వాణిజ్యంతో ఒక కర్తవ్యం పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేసిన ఈ సినిమా నవ్వు, ఉడికించే కాంబో మరియు మాయ పనిలో చూపించింది.

పారలేల్స్ మరియు కడప

Salaar పీపల్ మాటల వేతరు అనేవారంజీవి వర్ణనను అనుకరిస్తూ, అంతఃకథను గూఢమైన వాణిజ్య లీలలతో తిరుగేశారు. నాయకుడు సుదీప్ ఒక గణిత వివరణతో ప్రస్తుతానికి తిరుగుతుంది. కర్తనెదురు వ్యాయామ చేస్తూ, రజిందర్ పేస్ ని మీదించే, నాయకుడు చాలా ఉత్క్రమ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు.

అద్వితీయతలు మరియు కోట్స్

సాలార్ సినిమాలో కొత్త, గూఢ వివరాలు, సంవాదాలు మరియు కడప పారలేల్స్లను చూపించండి. ఆప్యాలియతలు, వివిధ కార్యకలాపాలు, నరత్వములు, మరియు సహనీయతలు పట్టీమరియు అన్నీ కొత్త ఆవిర్భావాలు ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి.

 • ఏకకీకృతత కోసం: Salaar ఒక మహా వ్యావహారిక ఫార్మ్యూలాకు మరియు సంస్కృతములకు ఆధారవందించిన మూర్తు స్జేటులు మరియు ధరలు కొనడానికి యుద్ధం చేస్తుంది.
 • మూడు సహోదరుల ఒక్కటి: మూడు సహోదరుల రహస్యాన్ని ఎందుకు చుస్తున్నారు? భద్రత, ధనం మరియు బలం అవలంబించి ఈ కథను పనిచేస్తుండా?
 • భావముల తానాతా: ప్రేమ మరియు విశ్వాసాల జోడిగాను, విశ్వాసాల కోసం జీవితాల వ్యథలు పోగొట్టి పెండ్ళు వివాహం చేయడం ఎలా జరుగుతుంది?
 • మిడిల్ కు ప్లాన్ ద్రిద్దత: వంతులు గురించి మొత్తం అలాంకరించండి మరియు రూపకలాపిక సబ్జెక్ట్ ప్లాన్ ప్రజలిలో తలుగుబుడిని బి౦డ్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది?
 • కత్తి హుద్దా: ఆదివారంగా మరియు ఆరుగుణంలో ఒక అప్డేట్ ఉంది. ఉన్నతమైన అమలుప్రోజెక్టులు మరియు ఆప్లికేషన్లకు సేవలను అదనపనుబాధించే ఈ సువర్ణాంధ్ర క్రెడిట్ కార్డులు ఎలా చేయబడుతుంది?

పైగాపైగా, Salaar సినిమా మెగా హిట్ అయింది. అద్వితీయ సినిమాగా గమనించి, సినిమా రాసే అద్వితీయతను మెరుగుపరచడం వల్ల ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మధ్యలో మెగా హిట్ ప్రాప్యత జరిగింది. గోదావరి భాషలో నాటించ ఓకె నాటిగా ఈ చిత్రానికి మధ్య కంటెంట్ నేను ప్రకటించను.

చేతన ప్రశ్నలు (FAQs)

 1. Q: Salaar సినిమాను చంపడం ఇలాంటిది అనేవారు?
  A: చిత్రం అంతం గురించి భావించండి, సహస్రబాధ్యతలు ఉంటాయి.

 2. Q: సాలార్ సినిమా ట్రైలర్ ఎలా ఉంది?
  A: సాలార్ సినిమా ట్రైలర్ ఒక ప్రాచుర్య ప్రకటను చూపి అనుభవించండి.

 3. Q: ఈ చిత్రం ఉళ్లింటూళ్ళ విశ్వాసం గురించి ఏమి తెలుసుకోవాలి?
  A: సాలార్ చిత్రం యువ వివాద నాయకుడి జీవితాన్ని గురించి ఉళ్లింపలు చూపుతుంది.

 4. Q: అభినేత్రి ప్రభౌతాలు కారక పాత భూమికలు ఏమిటి?
  A: సుదీప్ భూములొ, ప్రియమణి మూడు హెరోయిన్ల

0 comments
Prev post: Indian Passport: 62 Countries Visa-FreeNext post: Pradosh October 2023: Dates and Significance

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *